• Sök domän

  • Loading
  • Stäng

Nyheter

 

PHP-versioner uppdateras vecka 38

2022-09-12

Under vecka 38 (19-25/10 2022) genomför vi uppdatering av PHP-versionerna på webbhotellet. I samband med detta lägger vi till stöd för PHP 8.1 och avvecklar stöd för några äldre versioner.

De PHP-versioner vi erbjuder efter uppdateringen är 7.3, 7.4 (standard) och 8.1.

I samband med uppdateringen kommer alla användare att migreras till version 7.4.

Vilken PHP-version använder jag?
Detta ser du i "Mina tjänster". Gå in i inställningarna för webbhotellet och välj "Domäninställning" och därefter din domän. Du kan sedan klicka på PHP-versionsväljare för att se vilken version du använder. Notera att denna inställning är på domän, så har du flera domäner kan du ha olika PHP-version på dessa.


Uppdatering av mailcertifikat

2021-05-28

Vi har fått rapporter om att ett fåtal användare har problem med att hämta och/eller skicka e-post. Troligen beror detta på att berörda användare vid något tidigare tillfälle har valt att spara/manuellt godkänna e-postserverns certifikat på sina enheter.

Alla certifikat har en begränsad giltighet och de måste därför bytas ut ibland. Det certifikat vi använder för mail går ut om några veckor och byttes därför ut under gårdagen. Normalt sett hanterar e-postklienter detta utan problem, men i de fall en användare aktivt valt att spara/manuellt godkänna ett tidigare certifikat kan detta orsaka problem. Detta är inte något vi kan påverka från vårt håll.

Rekommendationen för de användare som har problem är att se över inställningarna för server för inkommande e-post och server för utgående e-post. Det är viktigt att rätt servernamn används, eftersom dessa måste matcha servers certifikat.

I de flesta fall kommer ett byte till rätt servernamn även att "tvinga" fram att enheten hämtar det nya certifikatet från servern. Information om inställningar finns på http://www.wpsyd.com/kb/view.php?id=24.

En generell rekommendation är också att aldrig sprara några certifikat lokalt i enheterna. Får man en uppmaning om detta beror det vanligtvis på någon felaktig inställning. Kringgår man detta genom att spara/godkänna certifikatet på enheten får man problem i ett senare skede istället.

Kontakta oss gärna på support@wpsyd.com om problemet kvarstår trots ovanstående.


Mailstörningar p.g.a. problem hos Spamcop

2021-01-31

Under eftermiddagen idag har Spamcop haft problem med sin tjänst. Vi använder Spamcop som en av flera olika komponenter i vårt spamskydd på inkommande e-post vilket innebär att en del inkommande e-post felaktigt kan ha klassats som spam under eftermiddagen.

Felet är åtgärdat och allt fungerar som vanligt igen.

Som kuriosa kan vi nämna att själva problemet berodde på att Cisco, som driver Spamcop, missat att förlänga Spamcops domän, så deras tjänster slutade fungera då domänen deaktiverades och började fungera igen då domänen förnyats.


Externa vidaresändningar av e-post

2021-01-14

Har du skapat en vidaresändning för din e-postadress i vår kontrollpanel och går denna vidaresändning till en extern adress (dvs en mailadress utanför din egen domän)? Tycker du att vidaresänd e-post "försvinner" på vägen? Det är inte alls osannolikt att du har helt rätt eftersom många spamfilter blockerar denna typ av vidaresänd e-post.

Vi rekommenderar att man inte använder externa vidaresädningar för e-post.

Varför blockeras vidaresänd e-post?
En vidaresändning består tekniskt sett av två delar. Först tar våra servers emot mailet från avsändaren. Därefter skickar vi mailet till den adress du angett som vidaresändningsadress. När vi skickar mailet kvarstår ursprunglig avsändare och man kan på så sätt säga att våra servers fejkar avsändaren när mailet skickas vidare.

Denna typ av fejkad avsändare reagerar många spamfilter på och det är stor risk att vidaresänd e-post fastnar i spamfilter. Tänk även på att det normalt sett är en ganska liten del av den blockerade e-posten som hamnar i "spamfoldern" och att du aldrig ser den större delen.

Hur skall jag göra då?
Om vi hanterar din e-post rekommenderar vi alltid att du skapar ett e-postkonto hos oss och använder detta för din e-post. Du kan använda vår webmail eller valfri e-postklient som hanterar IMAP eller POP.

Om du vill använda en extern tjänst så har vissa tjänster en funktion för att hämta e-post från andra servers och du kan på så sätt låta den tjänst du använder hämta e-posten från oss istället för att få den vidaresänd. Hur du gör detta (och om du kan göra det) varierar från tjänst till tjänst så vi får hänvisa till respektive tjänsts supportsidor för detta (se t ex denna sida om du vill använda Gmail).


PHP 7.4 är nu tillgänglig på webbhotellet

2020-08-19

Nu finns PHP 7.4 tillgänglig som valbar PHP-version på samtliga webbhotellkonton. Notera att inga kunder automatisk uppgraderas i nuläget, utan alla har kvar sin tidigare PHP-version.

De PHP-versioner vi nu erbjuder är 7.0, 7.2, 7.3 (standard) och 7.4.

Vilken PHP-version använder jag?
Detta ser du i "Mina tjänster" och där kan du även välja mellan olika PHP-versioner. Gå in i inställningarna för webbhotellet och välj "Domäninställningar" så ser du vilken version som du använder på varje domän.

Bör jag byta till PHP 7.4?
Det är valfritt, men vi rekommenderra alltid att någon av de senaste versionerna används. Tänk på att du måste säkerställa att din webbplats fungerar med en nyare version av PHP när du uppgraderar, och du kan alltså behöva göra anpassningar om din webbplats använder funktioner som inte stöds i nyare versioner.

Om du uppgraderar och får problem med din webbplats kan du enkelt byta tillbaka till den tidigare PHP-versionen igen, tills du har gjort de anpassningar som behövs.


Använder du Divi? Uppdatera snarast!

2020-08-05

En allvarlig säkerhetsbrist har nyligen upptäckts i Divi, som är ett väldigt vanligt tema i WordPress. Bristen möjliggör att en angripare kan exekvera kod på serversidan och där igenom ställa till en hel del skada.

En uppdaterad version, där säkerhetshålet är tilltäppt, släpptes den 3 augusti 2020 och om du använder Divi (gäller även Divi Builder och Extra) rekommenderar vi att du uppdaterar omgående.

Mer information om säkerhetsbristen finns på https://www.wordfence.com/blog/2020/08/critical-vulnerability-exposes-over-700000-sites-using-divi-extra-and-divi-builder/.

Tänk på att det alltid är ditt ansvar som kund att se till att det du installerar på din webbplats, t.ex. WordPress, teman och plugins, hålls uppdaterat. Många system innehåller funktioner för automatisk uppdatering och vi rekommenderar att dessa funktioner används i så stor utsträckning som möjligt.


Uppdatering av Let's Encrypt-certifikat

2020-03-03

Let's Encrypt, som vi använder för att erbjuda kostnadsfria SSL-certifikat till våra webbhotellkunder, har hittat ett fel i sina system. Detta felet påverkar vissa SSL-certifikat och innebär att de berörda certifikaten kommer att återkallas den 4 mars 2020.

Mer info från Let's Encrypt: https://community.letsencrypt.org/t/2020-02-29-caa-rechecking-bug/114591

Let's Encrypt har även gjort mailutskick till berörda certifikatinnehavare.

Som en följd av detta kommer vi under kvällen idag, den 3 mars 2020, uppdatera samtliga Let's Encrypt-certifikat. Det innebär att du som kund inte behöver vidta några ytterligare åtgärder med anledning av informationen från Let's Encrypt.


PHP 5.6 stöds inte längre

2020-02-07

Som vi aviserade om i slutet av december 2019 har vi nu tagit bort stödet för PHP 5.6 på webbhotellet. Detta innebär att de användare som tidigare använde PHP 5.6 nu har uppdaterats till PHP 7.3.

De PHP-versioner vi nu erbjuder är 7.0, 7.2 och 7.3 (standard).

Vilken PHP-version använder jag?
Detta ser du i "Mina tjänster" och där kan du även välja mellan olika PHP-versioner. Gå in i inställningarna för webbhotellet och välj "Domäninställningar" så ser du vilken version som du använder på varje domän.

Notera att om du har flera domäner på samma webbhotell görs alltså PHP-valet per domän.

Mer information om varför vi gjort denna förändring finns i nyheten från den 27 december 2019 nedan.


Stöd för PHP 5.6 avvecklas i februari

2019-12-27

I början av februari 2020 kommer vi att avveckla stöd för PHP 5.6 på webbhotellet. Detta innebär att användare som idag använder PHP 5.6 måste migrera till PHP 7 (vi erbjuder för närvarande PHP 7.0, PHP 7.2 och PHP 7.3). Denna nyhetsnotis innehåller viktig information om denna förändring.

Varför görs denna förändring?
PHP 5.6 nådde EOL (End of Life, d.v.s. då den inte längre får säkerhetsuppdateringar) redan den 31 december 2018. Vi har fortsatt erbjuda PHP 5.6 då många initialt var tveksamma till att uppgradera till PHP 7.0. Även om den PHP 5.6 vi kör får säkerhetsuppdateringar genom backporting bedömer vi inte längre det som rimligt att använda denna version.

PHP 7.0 släpptes i slutet av 2015 och PHP 7.3 släpptes i slutet av 2018, så det har funnits gott om tid för alla att gå över till en nyare version av PHP. Då det gäller färdiga system, som t.ex. WordPress, går nyare versioner inte längre att köra på PHP 5.6, vilket också har vägt in i vår bedömning.

Vilken PHP-version använder jag?
Detta ser du i "Mina tjänster" och där kan du även välja mellan olika PHP-versioner. Gå in i inställningarna för webbhotellet och välj "Domäninställningar" så ser du vilken version som du använder på varje domän.

Notera att om du har flera domäner på samma webbhotell görs alltså PHP-valet per domän.Vad behöver jag göra?
Om du redan använder någon av PHP 7-versionerna behöver du inte göra någonting. Du kommer helt enkelt inte att märka av att stöd för PHP 5.6 försvinner. Om du inte redan kör PHP 7.3 rekommenderar vi däremot att du tittar på att byta till denna version.

Om du idag använder PHP 5.6 måste du, innan början av februari 2020, byta till någon av PHP 7-versionerna. Vi rekommenderar då att du byter till PHP 7.3. Själva bytet är enkelt genomfört via "Mina tjänster" och det tar bara några minuter.

Däremot måste du även säkerställa att din webbplats fungerar med den PHP-version du byter till. Använder du ett publiceringssystem, som t.ex. WordPress, bör då säkerställa att du kör senaste versionen. Du bör även säkerställa att du kör senaste versionen av det tema du har valt och alla plugins du valt att installera.

Du bör även kontrollera att senaste versionen av tema och plugins faktiskt är uppdaterade på senare tid. Om så inte är fallet är de troligen "övergivna" och får inte längre säkerhetsuppdateringar. Om du har sådana teman/plugins bör du byta ut dessa.

Vad händer om jag inte gör något?
Om du använder PHP 5.6 och inte själv byter till någon av PHP 7-versionerna kommer din sajt att flyttas över till PHP 7.3 i samband med att vi avvecklar stöder för PHP 5.6 i början av februari 2020.

Även stöd för PHP 7.0 kommer försvinna framöver
Även PHP 7.0 når EOL nu i december 2019, men vi kommer fortsätta erbjuda denna under en övergångsperiod. Notera dock att vi inte rekommenderar att denna används om det inte är nödvändigt, utan vi rekommenderar PHP 7.3 i första hand.


Nytt utseende på webmailen

2019-12-24

I samband med uppdateringar som genomfördes i vår driftmiljö den 23 december har en uppdaterad version av webmailen - Roundcube - installerats. Denna nya version använder ett annat standardtema än den tidigare versionen och utseendet har därför förändrats.Vill du återgå till det gamla utseendet igen kan du välja att använda det tidigare temat Larry. Du loggar då in i webmailen och väljer Inställningar följt av Användargränssnitt.
Alla priser angivna exklusive moms.