• Sök domän

  • Loading
  • Stäng

Nyheter

 

Uppdateringar i driftmiljö

2019-04-24

De senaste månaderna har vi gjort ett antal förändringar i vår driftmiljö och i vårt tjänsteutbud. Syftet med dessa förändringar är att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet på våra tjänster. Som exempel kan nämnas att tillgängligheten för flertalet av våra tjänster under den senaste 30-dagarsperioden ligger på över 99,99%.

Bland de förändringar som gjorts i driftmiljön kan vi nämna:

  • Ökad redundans, både gällande el och internetkapacitet, i serverhallarna.
  • Sett över och förbättrat våra SLA (driftavtal) med viktigare leverantörer.
  • Avvecklat drift i en serverhall för att istället fokusera på de övriga.
  • Ökad bandbredd till flertalet av våra tjänster.

Bland de förändringar som gjorts i tjänsteutbud kan vi nämna:

  • Avvecklat några gamla tjänster med få användare för att istället fokusera på övriga tjänster.
  • Sett över och förändrat domänpriser beroende på valutakurser m.m.

Vi vill även passa på att påminna om vår driftwebb där vi alltid informerat om planerade arbeten i förväg och om oplanerade störningar när dessa inträffar. På driftwebben finns även en aktuell status över alla våra viktigare tjänster.

Driftwebben finns på https://drift.wpsyd.com - spara gärna den som bokmärke!