• Sök domän

  • Loading
  • Stäng

Hur lägger jag till en SPF-post?

SPF (Sender Policy Framework) används för att styra vilka e-postservrar som får skicka e-post från en viss domän. Detta är en väsentlig del i att förhindra att e-post skickas med förfalskad avsändare, förhindra spam m.m.

Domäner som ligger på vårt webbhotell och använder våra namnservrar får automatiskt vår standard SPF-pekare, som tillåter att e-post för domänen skickas från våra servers, men inte från några andra servers. Denna ser ut enligt följande:

"v=spf1 a mx include:spf.wpsyd.com ~all"


Detta fungerar vanligtvis bra, men i en del fall behöver SPF-pekaren justeras, t.ex.:

  • Om du använder din internetleverantörs (eller en egen) utgående e-postserver istället för att skicka via oss
  • Om du använder en extern tjänst för att hantera massutskick, t.ex. Mailchimp

I dessa fall behöver du ändra den SPF-pekare som finns som standard för att tillåta att e-post skickas från andra servrar än våra. De uppgifter du skall komplettera med får du från respektive leverantör. Notera att du aldrig skall lägga till en extra SPF-pekare, utan enbart ändra den befintliga.

Om du använder vårt webbhotell men inte använder våra namnservrar rekommenderar vi att du skapar en SPF-pekare för domänen och inkluderar spf.wpsyd.com i denna.Alla priser angivna exklusive moms.