• Sök domän

  • Loading
  • Stäng

En kund hos er har olämpligt material på hemsidan. Vad gör jag?

Vår filosofi är att vi inte lägger oss i hur våra kunder använder sitt webbutrymme hos oss, så länge användningen följer gällande lagstiftning. Upptäcker du något som ligger på våra servrar och bryter mot gällande lagstiftning vill vi gärna att du meddelar oss detta, så att vi kan utreda händelsen vidare och vidta lämpliga åtgärder. 

Enklast anmäler du missbruk genom att skicka e-post direkt till abuse@wpsyd.com.Alla priser angivna exklusive moms.