• Sök domän

  • Loading
  • Stäng

Jag får spam (eller liknande) från en kund hos er. Vad gör jag?

Vår filosofi är att vi inte lägger oss i hur våra kunder använder våra tjänster, så länge användningen följer gällande lagstiftning, inte bryter mot vedertagen s.k. "netiquette" och inte omfattar massutskick av e-post till mottagare som inte beställt detta (spam).

Får du spam från våra kunder, eller upplever något annat som bryter mot våra villkor, vill vi gärna att du meddelar oss detta, så att vi kan utreda händelsen och vidta lämpliga åtgärder. 

Enklast anmäler du missbruk genom att skicka e-post direkt till abuse@wpsyd.com.

Vi vill även betona att spam som ser ut att komma från våra kunder istället mycket väl kan vara resultat av ovarsamhet med lösenord, dåligt uppdaterade tillägg till t.ex. WordPress och mycket annat. Genom att meddela oss om misstänkt beteende får vi en möjlighet att utreda bakomliggande orsak, vilket även styr vilka åtgärder vi kommer vidta.Alla priser angivna exklusive moms.